پاورپوینت سيستم سازه اي ICF

پاورپوینت سيستم سازه اي ICF

پاورپوینت سيستم سازه اي ICF

شامل 61 اسلاید قابل ویرایش 

سيستم سازه اي ICF

اين سيستم سازه اي از نوع ديوار هاي باربر است كه در آن بار قائم توسط ديوارها تحمل ميشود و مقاومت در برابر بارهاي جانبي به وسيله همين ديوارهاي باربر كه به صورت برشي عمل مي نمايند، تأمين مي شود. طبق آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ) اين سيستم فاقد قاب فضايي كامل براي باربري قائم است. لازم به ذكر است كه به منظور رفع محدوديت هاي معماري مي توان با نظر طراح از ستون در سيستم استفاده نمود.