پاور پوینت مجتمع تجاري نصر

پاور پوینت مجتمع تجاري نصر

پاور پوینت مجتمع تجاري نصر

شامل 110 اسلاید قابل ویرایش - بهمرا آنالیز مجتمع

بدين منظور درابتدا سراغ دو مجموعه از اين دست يكي در داخل و ديگري در خارج از كشور رفته وسعي در شناسائي و معرفي اين مجموعه ها با در نظر گرفتن موقعيت مكاني ، تفاوتهاي فرهنگي ، اجتماعي و مسائل سياسي اقتصادي حاكم داريم.