دانلود پاورپوینت مرمت ابنیه خانه پیشه وران مشهد

دانلود پاورپوینت مرمت ابنیه خانه پیشه وران مشهد

دانلود پاورپوینت مرمت ابنیه خانه پیشه وران  مشهد

شامل 86 اسلاید همراه با توضیح کامل سر فصل ها و انالیز کامل خانه پیشه وران

فصل اول :  تاریخچه استان  و مشهد  مقدس

فصل دوم : شناسایی اثر

فصل سوم : مدارک

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

فصل پنجم :  آسیب شناسی